Doelstelling

De dorpsraad Westerhoven functioneert als een stuurgroep met ervaren bestuurders.
De stuurgroep staat open voor alle vragen vanuit de inwoners van Westerhoven.
Zij zal zelf ook initiatieven ontplooien om in contact te komen met diverse groeperingen in de Westerhovense samenleving om knelpunten/wensen/verbeteringen te inventariseren, vooropgesteld dat deze van algemeen belang zijn voor de inwoners van Westerhoven en geen privébelangen dienen. 
De dorpsraad zorgt voor een afdoende terugkoppeling over het resultaat.

Communiceren

Communiceren met de inwoners van Westerhoven is voor de Dorpsraad een hoofdzaak. Het leveren van informatie over onze Dorpsraad activiteiten o.a. van: nieuws uit diverse informatiebronnen, over lopende projecten, nieuwe acties, reacties van ontwikkelingen in het belang van Westerhoven via links, diverse vergaderingen etc. zal via deze website www.dorpsraadwesterhoven.nl gedeeld worden.  

Bestuur

Het bestuur van de Dorpsraad Westerhoven bestaat uit de volgende personen.

Ad Bone, Joop Kock, Frank ter Heijden en Ruud Schrijvers.

Helma van Gerven is onze dorpsondersteuner maar geen lid van de dorpsraad. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad en is daarom een toegevoegde deelnemer binnen ons overleg.

Laatste nieuws:

Nominaties voor Bergeijkenaar van het jaar

Met de verkiezing 'Bergeijkenaar van het jaar' geeft de gemeente uiting aan haar waardering voor al die mensen die zich belangeloos en enthousiast inzetten voor de medemens en samenleving. De jaarlijkse verkiezing is ook bedoeld om de vrijwilligers beter in beeld te brengen en anderen te stimuleren zelf ook als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Alle reden dus om een bijzondere inwoner aan te wijzen als ‘Bergeijkenaar van het jaar 2018’, de onderscheiding voor vrijwilligers in Groot Bergeijk. Vele vrijwilligers maken in Bergeijk het verschil voor een ander. Wie nomineer jij dit jaar voor de prijs Bergeijkenaar van 2018? Gemeente Bergeijk, GOW Welzijnswerk en de vrijwilligersorganisatie Bergeijk (VOB) willen iedereen motiveren om een persoon/ personen voor te dragen die het verdienen om Bergeijkenaar van het jaar te worden.

Het maakt niet uit hoelang iemand al vrijwilligerswerk doet, of voor hoeveel uur per week. Het is vooral belangrijk wat iemands vrijwilligerswerk betekent voor de gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat ook heel veel jongeren in onze gemeente aan deze definitie voldoen. We hopen daarom veel genomineerden uit die leeftijdscategorie van jullie te mogen ontvangen. Personen die al eerder zijn aangedragen maar nog niet vernoemd zijn kunnen uiteraard opnieuw aangedragen worden.

Natuurlijk mag iedereen iemand voordragen. Een goede motivatie is daarbij heel belangrijk. We willen heel graag weten waarom jouw genomineerde de titel verdient. Een kleine jury, voorgezeten door wethouder Manon Theuws, bepaalt uiteindelijk wie de winnaar van deze mooie titel is. Ken jij vrijwilligers die een prijs verdienen voor het vrijwilligerswerk dat zij doen? Wacht niet te lang en stuur je voordracht vóór vrijdag 16 november 2018 in. Je kunt daarvoor de naam van de kandidaat met motivatie sturen aan mevrouw Kim Marijnen, o.v.v. Bergeijkenaar van het jaar. Je kunt ook een brief sturen naar de Gemeente Bergeijk, t.a.v. mevrouw K. Marijnen, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. De ‘Bergeijkenaar van het jaar 2018’ wordt bekendgemaakt op vrijdag 7 december 2018!

Canon van Westerhoven

Template by JoomlaShine